مشاهده منو
Login Department Home Page
Faculty 
* Sorted By:
{{sort_name[1]}} {{sort_name[2]}}

Dr. Mohamad Taeibi Rahni

Professor

Area: Aerodynamics

Phone: (+98) 21 6602 2731

Email: taeibi sharif.edu

Dr. Mohamad Farshchi

Professor

Area: Propulsion

Phone: (+98) 21 6616 4950

Email: farshchi sharif.edu

Dr. S. Mohamad Bagher Malaek

Professor

Area: Flight Dynamics and Control

Phone: (+98) 21 6616 4915

Email: malaek sharif.edu

Dr. Seid H. Pourtakdoust

Professor

Area: Flight Dynamics and Control

Phone: (+98) 21 6616 4610

Email: pourtak sharif.edu

Dr. Karim Mazaheri

Professor

Area: Propulsion

Phone: (+9821) 66164614

Email: mazaheri sharif.ir

Dr. Saeed Adibnazari

Professor

Area: Structure

Phone: (+98) 21 6616 4612

Email: adib sharif.edu

Dr. Mohamad Reza Soltani

Professor

Area: Aerodynamics

Phone: (+98) 21 6616 4943

Email: msoltani sharif.edu

Dr. Fariborz Saghafi

Associate Professor

Area: Flight Dynamics and Control

Phone: (+98) 21 6616 4645

Email: saghafi sharif.edu

Dr. Kaveh Ghorbanian

Professor

Area: Propulsion

Phone: (+98) 21 6616 4604

Email: ghorbanian sharif.edu

Dr. Masoud Darbandi

Professor

Area: Aerodynamics

Phone: (+98) 21 6616 4644

Email: darbandi sharif.edu

Dr. Mohammad Ali Kouchakzadeh

Professor

Area: Structure

Phone: (+98) 21 6616 4641

Email: mak sharif.edu

Dr. Ali Abedian

Associate Professor

Area: Structure

Phone: (+98) 21 6616 4647

Email: abedian sharif.edu

Dr. Kazem Hejranfar

Professor

Area: Aerodynamics

Phone: (+98) 21 6616 4603

Email: khejran sharif.edu

Dr. Hassan Haddadpour

Professor

Area: Structure

Phone: (+98) 21 6616 4617

Email: haddadpour sharif.edu

Dr. Hadi Nobahari

Associate Professor

Area: Flight Dynamics and Control

Phone: (+98) 21 6616 4636

Email: nobahari sharif.edu

Dr. Afshin Banazadeh

Associate Professor

Area: Flight Dynamics and Control

Phone: (+98) 21 6616 4620

Email: banazadeh sharif.edu

Dr. Nima Assadian

Associate Professor

Area: Space Engineering

Phone: (+98) 21 6616 4607

Email: assadian sharif.edu

Dr. Rouhollah Dehghani Firouzabadi

Associate Professor

Area: Structure

Phone: (+98) 21 6616 4606

Email: firouzabadi sharif.edu

Dr. Seyed Ali Hosseini Kordkheili

Associate Professor

Area: Structure

Phone: (+98) 21 6616 4609

Email: ali.hosseini sharif.edu

Dr. Mohsen Fathi

Assistant Professor

Area: Space Engineering

Phone: (+98) 21 6616 4634

Email: fathi sharif.edu

Dr. Mohammad Reza Morad

Assistant Professor

Area: Propulsion

Phone: (+98) 21 6616 4630

Email: morad sharif.edu

Dr. Amir Mardani

Assistant Professor

Area: Propulsion

Phone: (+98) 21 6616 4625

Email: amardani sharif.edu

Dr. Abbas Ebrahimi

Associate Professor

Area: Aerodynamics

Phone: (+98) 21 6616 4632

Email: ebrahimi_a sharif.ir

Dr. Mohammad Farahani

Assistant Professor

Area: Propulsion

Phone: (+98) 21 6616 4629

Email: mfarahani sharif.edu

Dr. Khodayar Javadi

Assistant Professor

Area: Aerodynamics

Phone: (+98) 21 6616 4624

Email: kjavadi sharif.edu

Dr. Azadeh Kebriaee

Assistant Professor

Area: Propulsion

Phone: (+98) 21 6616 4600

Email: kebriaee sharif.edu

Dr. Hossein Mohammad Navazi

Assistant Professor

Area: Structure

Phone: (+98) 21 6616 4630

Email: navazi sharif.edu

Dr. Maryam Kiani

Assistant Professor

Area: Space Engineering

Phone: (+98) 21 6616 4628

Email: kiani sharif.edu

Dr. Mohammad Mahdi Salehi

Assistant Professor

Area: Propulsion

Phone: (+98) 21 6616 4638

Email: mmsalehi sharif.edu


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!