مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Mohammad Reza Morad

Associate Professor

Postdoctoral Fellow,
Max Planck Institute for Marine Microbiology, Bremen, Germany, 2006 - 2010.
Ph.D. in Aerospace Engineering,
Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 2005.

MSc in Aerospace Engineering,
Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 1998.

BSc in Aerospace Engineering,
Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 1996.

Last updated: Monday, July 8th, 2019

Research Interests and Activities 

  Complex Fluids and Multiphase Flows

  Optical Diagnostics in Fluid Flows

  Heat Transfer and Reacting Flows

Publications 
Journal Papers

1. F. Momeni, S. Sabzpoushan, R. Valizadeh, M.R. Morad, X. Liu, and J. Ni. Plant leaf-mimetic smart wind turbine blades by 4D printing Renewable Energy, 2018.

2. M.R. Morad, H. Khosrobeygi. Penetration of Elliptical Liquid Jets in Low Speed Cross Flow Journal of Fluids Engineering, 2018.

3. A. Rajabi, M.R. Morad, N. Rahbari, SR Pejman Sereshkeh, and M. Razavi. ‘Liquid jet trajectory and droplet path influenced by combined cross flow and electric fields’ Chemical Engineering Science, 181, 2018.

4. S. Jowkar, M.R. Morad, and S. Ghorbani. Effect of flow rate and electric field on electrospray diffusion flame of ethanol and butanol Atomization and Sprays, 28(2), 2018.

5. A. Rajabi, M.R. Morad, and N. Rahbari. ‘Stability and breakup of liquid jets: Effect of slight gaseous crossflows and electric fields’ Chemical Engineering Science, 165, 2017.

6. M.R. Morad, A. Rajabi, M. Razavi and S.R. Pejman Sereshkeh ‘A Very Stable High Throughput Taylor Cone-jet in Electrohydrodynamics’ Scientific Reports, 6, 2016.

7. M.R. Morad, A. Momeni, E.E Fordoei and M. Ashjaee ‘Experimental and numerical study on heat transfer characteristics for methane/air flame impinging on a flat surface’ International Journal of Thermal Sciences, 110, 2016.

8. F. Momeni, M.R. Morad, and A. Mahmoudi ‘On the thermal efficiency of power cycles in finite time thermodynamics’ European Journal of Physics, 37.5, 2016.

9. D. Ionescu, M. Bizic-Ionescu, A. Khalili, R. Malekmohammadi, M.R. Morad, D. de Beer and H.P. Grossart ‘A new tool for long-term studies of POM-bacteria interactions: overcoming the century-old Bottle Effect’ Scientific Reports, 5, 2015.

10. A. A. Hill and M. R. Morad Convective Stability of Carbon Sequestration in Anisotropic Porous Media Proc. R. Soc. A, Vol. 470, 2014.

11. M. R. Morad and F. Momeni A Note on the Use of T-S Diagram in the Proof of the Second Carnot Theorem Eur. J. Phys., Vol. 35, 028004, 2014.

12. A. Khalili, M. R. Morad, M. Matyka, B. Liu, R. Malekmohammadi, J. Weise and M. M. M. Kuypers Porosity Variation Below a Fluid-Porous Interface Chemical Engineering Science, Vol. 107, 311-316, 2014.

13. M. R. Morad and F. Momeni On the Proof of the First Carnot Theorem in Thermodynamics Eur. J. Phys., Vol. 34, pp. 1581-1588, 2013.

14. A. Roskosch, M. R. Morad, A. Khalili and J. Lewandowski Bioirrigation by Chironomus Plumosus: Advective FowInvestigated by Particle Image Velocimetry J. N. Am. Benthol. Soc., Vol. 29, No. 3, pp. 789-802, 2010.

15. M. R. Morad, A. Khalili, A. Roskosch and J. Lewandowski Quantification of Pumping Rate of ChironomusPlumosus Larvae in Natural Burrows Aquatic Ecology, Vol. 44, No. 1, pp. 143-153, 2010.

16. M. R. Morad and A. Khalili Transition Layer Thickness in a Fluid-Porous Medium of Multi-Sized Spherical Beads Experiments in Fluids, Vol. 46, No. 2, pp. 323-330, 2009.

17. K. Ghorbanian, M. R. Soltani, M. Ashjaee and M. R. Morad Liquid-Liquid Coaxial Swirl Injector Performance Prediction Using General Regression Neural Network Particle and Particle Systems Characterization, Vol. 25, pp. 453-464, 2008.

18. M. R. Soltani, K. Ghorbanian, M. Ashjaee and M. R. Morad PDA and Neural Network Investigation of Swirl Sprays Interaction Phenomenon Particle and Particle Systems Characterization, Vol. 22, No. 3, pp. 192-206, 2005.

19. M. R. Soltani, K. Ghorbanian, M. Ashjaee and M. R. Morad Spray Characteristics of a Liquid-Liquid Coaxial Swirl Atomizer at Different Mass Flux Ratios Aerospace Science and Technology, pp.592-604, 2005.

20. K. Ghorbanian, M. R. Soltani, M. R. Morad and M. Ashjaee Velocity Reconstruction in the Mixing Field of Swirl Sprays Using General Regression Neural Network Journal of Fluids Engineering, Vol. 127, pp. 14-23, 2005.

Book Chapters

1. Khalili, B. Liu, K. Javadi, M. R. Morad, M. Matyka, K. Kindler, R. Stocker and Z. Koza Application of porous media theories in marine biological modeling In: Porous Media: Applications in Biological Systems and Biotechnology Ed. K. Vafai, Taylor & Francis, 2011.

Conference Papers

1. M. Matyka, A. Khalili and M. R. Morad Porosity Variations at the Sediment-Water Interface 4th International Conference on Porous Media and its Applications in Science, Engineering and Industry, Potsdam, Germany. (2012)

2. M. R. Morad and A. Khalili Solute Transport into a Saturated Granular Medium by the Effect of Gas Rising. European Geosciences Union, Vienna, Austria. (2010)

3. M. R. Morad and A. Khalili On the Continuity of Neumann Condition at Fluid-Porous Interfaces 7th EUROMECH Fluid Mechanics Conference EFMC7, Manchester, England. (2008).

4. K. Ghorbanian, M. R. Soltani, M. Ashjaee and M. R. Morad Spray Characteristics of Liquid-Liquid Coaxial Swirl Atomizer at Different Mass Flux Ratios. 24th ICAS Congress, Yokohama, Japan. (2004)

5. M. R. Soltani, K. Ghorbanian, M. Ashjaee and M. R. Morad Experimental Study of the Spray of a Liquid-Liquid Coaxial Swirl Injector for Different Injection Pressures. 9th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, ICLASS 2003, Sorrento, Italy. (2003)

6. M. R. Soltani, K. Ghorbanian, M. Ashjaee and M. R. Morad Neural Network Analysis of Single Swirl Spray Pattern at Various Pressure Drops AIAA 39th Joint Propulsion Conference and Exhibit, Huntsville, Alabama, USA. (2003)

7. M. R. Morad, M. R. Soltani, M. Ashjaee and K. Ghorbanian Role of Injection Pressure on the Swirl Spray Formation 10th Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers, Mashhad, Iran. (2003)

8. M. R. Morad, M. R. Soltani, M. Ashjaee and K. Ghorbanian Experimental Study and a Lagrangian Modeling of Droplet Velocity for the Spray of A Swirl Atomizer 4th Iranian Aerospace Society Conference, Tehran, Iran. (2003)

9. K. Ghorbanian, M. Ashjaee, M. R. Soltani, M. H. Mesbahi and M. R. Morad PDA Droplet Size and Velocity Measurement of a Swirl Atomized Spray 9th Asian Congress on Fluid Mechanics, Isfahan, Iran. (2002)

10. M. Ashjaee, K. Ghorbanian, M. R. Soltani, M. H. Mesbahi and M. R. Morad PDA Measurements of Droplet Size and Velocity In Mixing Region of Two Sprays 9th Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers, Tehran, Iran. (2002)

11. K. Mazaheri, A. Ghafourian and M. R. Morad Higher Order Internal Compressible Flow Simulation on Unstructured Grids 7th Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers, Zahedan, Iran. (1999).

12. K. Mazaheri, A. Ghafourian and M. R. Morad Higher Order Finite Volume Solution of Euler Equations on Unstructured Grids Seventh Conference of the CFD Society of Canada (CFD 99), Dalhousie University. (1999)

Patents

1. MR Morad, A Rajabi, SRP Sereshkeh, M Razavi, S Jowkar, N Rahbari, Enhancing stability and throughput of an electrohydrodynamic spray‏ US Patent App. 15/430,496

Courses Taught 
Undergraduate

  Thermodynamics I

  Thermodynamics II

  Aerodynamics II

  Introduction to Combustion

Graduate

  Multiphase Flows

  Radiative Heat Transfer

  Turbomachinery

  Gas Dynamics

Honors and Awards 

  Distinguished among undergraduate and graduate students, 1996-1998.

  Honored with the best Ph.D. Dissertation by the Iranian Combustion Institute, 2006.

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4630

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: morad sharif.edu

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Hqg7oYIAAAAJ


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!