مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. S. Mohamad Bagher Malaek

Professor

Ph.D. Aerospace Engineering,
University of Kansas, Lawrence, Kansas, USA, 1989.

M.S. Aerospace Engineering,
University of Kansas, Lawrence, Kansas, USA, 1986.

B.S. Structural Engineering,
Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 1982.

Last updated: Wednesday, December 6th, 2017

Research Interests and Activities 

  Aircraft Design and Integrated Design Environments

  Helicopter Design

  Aircraft Stability and Control

  RPV and Launcher Design

  Flight Test Methods

Publications 
Journal Papers

1. S.M.B. Malaek, Y.Nabavi, D. Gerren, "Near-Optimal Trajectories to Manage Landing Sequence in the Vicinity of Controlled Aerodromes", AIAA Journal of Aircraft , March 2010

2. S.M.B. Malaek, A.Alaeddini, D. Gerren, "Near-Optimal Trajectories to Manage Landing Sequence in the Vicinity of Controlled Aerodromes", IEEE (T-AES) Transaction on Aerospace, 2010

3. S.M.B. Malaek, A.R.Kosari, "Novel Minimum Time Trajectory Planning in Terrain Following Flights", IEEE (T-AES) Transaction on Aerospace, March 2007.

4. S.M.B. Malaek, H.Izadi, "Gradual Flight Envelope Expansion in Aircraft Certification Using Intelligent Neural-Fuzzy Controllers", AIAA Journal of Aircraft, June 2006.

5. S.M.B. Malaek, H.Izadi, M. Pakmehr, "Progressive Certification Process Based on Living System Architecture Using Learning Capable Controllers", AIAA Journal of Aircraft, June 2006.

6. S.M.B. Malaek, J. Parastari, "Semi-optimal co-coordinated maneuvers for aircraft conflict resolution", Aeronautical journal, July 2005.

7. S.M.B. Malaek, M. Marzabadi,S. Sadati, "Minimum Fuel Trajectories in a 3/D Time Scheduled Climb", Journal of Aerospace Science and Technology (JAST), Number 2, June 2005.

8. S.M.B. Malaek, J. Parastari, "Thrust reverser modulation-a toll to command landing ground run", Aircraft Design Journal, Dec 2001.

Conference Papers

1. Malaek,S. M., N. Sadati, H. Bolandhemmat, "Fuzzy adaptive sliding mode controller for non-linear MIMO systems with uncertainties", IEEE International conference on Networking, Sensing & Control, Taipei, Taiwan, March 21-23 2004.

2. Malaek, A.R. Kosari, "A novel minimum time trajectory planning in terrain following flights", IEEE Conference, USA, April 2004.

3. Malaek, S. Sajjadi Kia, "Effects of human pilot energy expenditure on pilot evaluation of handling qualities", AIAA Atmospheric flight mechanics conference and exhibit, Rhode Island, USA, August 2004.

4. Sadati, S.M.B. Malaek, H. Bolandhemmat, "Design of a discontinuous observer for general non-linear TSK fuzzy systems", IEEE International conference on Networking, Sensing & Control, Taipei, Taiwan, March 21-23 2004.

5. Malaek, J. Parastari , "Zero time delay optimal cooperative tactical maneuvers for real time conflict resolution in ATM", The world congress Aviation in the XXI-st century, Kiev, Ukraine, September 14-16 2003.

6. Malaek, A.R. Kosari, S. Jokar, "Dynamic based cost functions for TF/TA flights", IEEE Conference, USA, April 2003.

7. Malaek, S. M., Sajjadi-kia, S., "Effect of Human Pilot Energy Expenditure on Pilot Rating", Proceeding AIAA Conference, Rhode Island, USA, August, 2004.

8. Malaek, S. M., Izadi, H., "Auto-landing Design Using Intelligent Adaptive Controllers", Proceeding CDIC Conference, China, August 2004.

9. Malaek, S.M., Sadati, N., Boland-Hemmat. H., "Fuzzy Adaptive Sliding Controller Design", Proceeding IEEE Conference Taiwan, March 2004.

10. Parastari, J., Malaek, S. M., "Zero Time-Delay Optimal Cooperative Conflict Resolution Maneuvers", Proceeding World Congress on Aviation, Ukraine, December 2003.

11. Malaek, S.M., Parastari, J., "Thrust reverser modulation - a tool to command landing ground run", Aircraft Design Journal, 2001

12. Malaek, S.M., Soltan-Mohammed, B., "Mass distribution management & dynamic balancing of aircraft mass", Aircraft Design Journal, 2001

13. Malaek, S.M., Hodjat, K., Dorri, M "Rotary Cockpit compartment - design concept and control strategy, Aircraft Design Journal, 1999

14. Malaek, S. M., Moghis, G.,"Development of a precise Model to Predict the Take-off Performances of a Transport Airplane in Vicinity of Wind Shear and Microburst", Second National Conference on Aerospace Technology, Isfahan, Iran, Oct. 1998.

15. Malaek, S. M., Karbas-Forosha, H. ,"A New Strategy to Select Stability Augmentation System Based on Pilot Rating Function" , Second National Conference on Aerospace Technology, Isfahan, Iran, Oct. 1998

16. Malaek, S. M., Jalili, A., "valuation of Aircraft Power plant System in a Safe Landing in OEI condition", Second National Conference on Aerospace Technology, Isfahan, Iran, Oct. 1998

17. Roskam, J., Malaek, S.M.B., "Automated Aircraft Configuration Design and Analysis", SAE Paper 891072, SAE General Aviation Aircraft Meeting, Wichita, Kansas, 1989.

18. Roskam, J., Malaek, S.M.B., "A User Friendly Approach to the Airplane Preliminary Design" , ICAS Conference, Sweden, 1990

Courses Taught 
Undergraduate

  Aircraft Design I

  Aircraft Design II

  Computer Aided Design & Modeling

  Organizational Ethics

Graduate

  Advanced Aircraft Design

  Advanced Flight Dynamics

  Advanced Topics in Performance

  Principles of Flight Tests

  Advanced Concepts in Aerospace Vehicle Design

  Engineering Systems Analysis

  Engineering Systems Design

Academic Experiences 

  Design Project & Technology Management 1991- present

  Airplane Configuration Design 1986-present

  Helicopter Configuration Modification 1994-1996

  RPV & RPV Launchers Design & Development 1992-1994

  Computer Aided Design (CAD) and Friendly Interfaces 1987-Present

  Large deformation & dynamic Finite Element Analysis of structures 1985- 1990

  Airplane Dynamics, Stability & Control 1986-present

Honors and Awards 

  Distinguished Prof. Of Aerospace Eng. Sharif University of Tech. 2004, 1994

  Ph.D. Degree with honors, 1989, University of Kansas, 1989

  Strobel Award for the Best Aerospace Graduate Student, University of Kansas,1987.

  Top-Ten Student Recognition Award, Sharif University of Tech. 1985.

Supervised Students 
Ph.D. Students

  J. Parastari

  M. A. Ashtiani

  B. Soltan-Mohammad

  A. R. Kosari

  A. imanian

  M. A. Amiri

  P. Bagheri

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4915

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: malaek sharif.edu


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!