مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Seyed Mohamad-Bagher Malaek

Professor

Post-Doctoral in the field of System Design & Integrated Design Environments
Center for Research (CRINC)
University of Kansas1990-1991

Ph.D. Aerospace Engineering,
University of Kansas, Lawrence, Kansas, USA, 1989.

M.S. Aerospace Engineering,
University of Kansas, Lawrence, Kansas, USA, 1986.

B.S. Structural Engineering,
Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 1982.

Last updated: Saturday, July 20th, 2019

Research Interests and Activities 

  Engineering Systems Analysis & Design

  Aircraft Design

  Aircraft Dynamics - Stability and Control

  Aircraft Performance

  Air Traffic Management

Publications 
Journal Papers

1. A- For recent publications (from 2012 to 2019) please refer to the ResearchGate webpage.

2.

3. B- Older publications are listed below:

4. 1. Fazli, N., Malaek, S. M., et all, “Development of a new analytical tool to designhierarchical truss beams for natural frequency”, Journal of Mechanical Science and Technology Vol. 25-10, 2011.

5. 2. Amiri Atashgah, MA., Malaek , S. M., “An integrated virtual environment for feasibility studies and implementation of aerial MonoSLAM”, Springer, Journal of Virtual Reality, August, 2011.

6. 3. Amiri Atashgah, MA., Malaek , S. M, “A simulation environment for path and image generation in an aerial single-camera vision system”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering May 2011 225: 541-558

7. 4. Kosari, A.R. Malaek, S.M., "Dynamic Bsed Cost Functions for TF/TA Flights", IEEE Transaction on Aerospace, 2011.

8. 5. Malaek, S.M., Nabavi, Y., "Optimal Landing Management in Controlled Aerodrome", AIAA Journal of Aircraft, Feb 2010.

9. 6. Shahi Ashtiani M. A., Malaek, S. M., “Optimum Selection of "Number of Seats/Cargo Volume" for Transports in Uncertain Business Environment”, AIAA Journal of Aircraft, Feb, 2008.

10. 7. Soltanmohammad, B., Malaek, S. M., "A new method for design cycle period management in aircraft design process", Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Vol. 80 Iss: 5, pp.497 – 509, 2008

11. 8. Malaek, S. M, Kosari, A., Novel Minimum Time Trajectory Planning in Terrain Following Flights, IEEE, Transaction On Aerospace, March 2007.

12. 9. Malaek, S. M., Izadi, H., “Flight Envelop Expansion in Landing Phase”, AIAA Journal of Aircraft, Volume 43, 2006.

13. 10. Malaek, S. M., Izadi, H., “Progressive Certification Process Based on Living System Architecture”, AIAA Journal of Aircraft, Volume 43, 2006.

14. 11. Parastari, J., Malaek, S.M., “Semi-Optimal Coordinated Maneuvers for Aircraft Conflict Resolution”, The Aeronautical Journal of the Royal Aeronautical Society” July 2005.

15. 12. Malaek, S. M., Sajjadi-kia, S., “Effect of Human Pilot Energy Expenditure on Pilot Rating”, Proceeding AIAA Conference, Rhode Island, USA, August, 2004.

16. 13. Malaek, S. M., Izadi, H., “Auto-landing Design Using Intelligent Adaptive Controllers”, Proceeding CDIC Conference, China, August 2004.

17. 14. Malaek, S.M., Sadati, N., Boland-Hemmat. H., “Fuzzy Adaptive Sliding Controller Design”, Proceeding IEEE Conference Taiwan, March 2004.

18. 15. Sadati, N. Malaek, S. M., Boland-Hemmat. H., “Design of Discontinuous Observer for General Nonlinear TSK fuzzy Systems”, Proceeding IEEE Conference, Taiwan, March 2004.

19. 16. Parastari, J., Malaek, S. M., “Zero Time-Delay Optimal Cooperative Conflict Resolution Maneuvers”, Proceeding World Congress on Aviation, Ukraine, December 2003.

20. 17. Malaek, S.M., Parastari, J., “Thrust reverser modulation - a tool to command landing ground run”, Aircraft Design Journal, 2001

21. 18. Malaek, S.M., Soltan-Mohammed, B., “Mass distribution management & dynamic balancing of aircraft mass”, Aircraft Design Journal, 2001

22. 19. Malaek, S.M., Hodjat, K., Dorri, M “Rotary Cockpit compartment - design concept and control strategy, Aircraft Design Journal, 1999

23.

24. 20. Development of a precise Model to Predict the Take-off Performances of a Transport Airplane in Vicinity of Wind Shear and Microburst, (Co-author G. Moghsiss), Second National Conference on Aerospace Technology, Isfahan, Iran, Oct. 1998.

25. 21. A New Strategy to Select Stability Augmentation System Based on Pilot Rating Function, (Co-author H. Karbas-foroosha), Second National Conference on Aerospace Technology, Isfahan, Iran, Oct. 1998

26. 22. Evaluation of Aircraft Power plant System in a Safe Landing in OEI condition, (Co-author A. Jalili), Second National Conference on Aerospace Technology, Isfahan, Iran, Oct. 1998

27. 23. Roskam, J., Malaek, S.M.B., “Automated Aircraft Configuration Design and Analysis”, SAE Paper 891072, SAE General Aviation Aircraft Meeting, Wichita, Kansas, 1989.

28. 24. Development of a system of Interactive Computer programs for airplane Conceptual Design & Advanced Airplane Analysis, Ph.D. Thesis, University of Kansas, 1989

29. 25. Roskam, J., Malaek, S.M.B., “A User Friendly Approach to the Airplane Preliminary Design” , ICAS Conference, Sweden, 1990

30. 26. Development of an Interactive Computer Program to Analyze Dynamic Characteristics of an Airplane, M. S. Thesis, University of Kansas, 1986.

31. 27. Cost Estimation Methods in Aircraft Design & Development Phrase, Translation and Collection from English Literatures, published by the Ministry of Heavy Industries, Aviation Group, 1993, Iran

32. 28. Cost Estimation Methods in Aircraft fleet Operation Phase, Translation and Collection from English Literatures, published by the Ministry of Heavy Industries, Aviation Group, 1993, Iran

33. 29. Principles of flight Test & Advanced Topics in Flight Test Techniques, published by Sharif University of Tech.

34.

Books

1. 1- دینامیک پرواز پرنده های صلب (ترجمه)

2. 2- اصول تحلیل سیستم های اقتصادی- اجتماعی

3. 3- خطاکار بی گناه

4. 4- لات مهرگان

5. 5- رفتار های انگل گون و سازمان های انگل

6. سه کتاب آخر برای آموزش عمومی نظریه سیستم تالیف شده اند

Conference Papers

1. Malaek,S. M., N. Sadati, H. Bolandhemmat, "Fuzzy adaptive sliding mode controller for non-linear MIMO systems with uncertainties", IEEE International conference on Networking, Sensing & Control, Taipei, Taiwan, March 21-23 2004.

2. Malaek, A.R. Kosari, "A novel minimum time trajectory planning in terrain following flights", IEEE Conference, USA, April 2004.

3. Malaek, S. Sajjadi Kia, "Effects of human pilot energy expenditure on pilot evaluation of handling qualities", AIAA Atmospheric flight mechanics conference and exhibit, Rhode Island, USA, August 2004.

4. Sadati, S.M.B. Malaek, H. Bolandhemmat, "Design of a discontinuous observer for general non-linear TSK fuzzy systems", IEEE International conference on Networking, Sensing & Control, Taipei, Taiwan, March 21-23 2004.

5. Malaek, J. Parastari , "Zero time delay optimal cooperative tactical maneuvers for real time conflict resolution in ATM", The world congress Aviation in the XXI-st century, Kiev, Ukraine, September 14-16 2003.

6. Malaek, A.R. Kosari, S. Jokar, "Dynamic based cost functions for TF/TA flights", IEEE Conference, USA, April 2003.

7. Malaek, S. M., Sajjadi-kia, S., "Effect of Human Pilot Energy Expenditure on Pilot Rating", Proceeding AIAA Conference, Rhode Island, USA, August, 2004.

8. Malaek, S. M., Izadi, H., "Auto-landing Design Using Intelligent Adaptive Controllers", Proceeding CDIC Conference, China, August 2004.

9. Malaek, S.M., Sadati, N., Boland-Hemmat. H., "Fuzzy Adaptive Sliding Controller Design", Proceeding IEEE Conference Taiwan, March 2004.

10. Parastari, J., Malaek, S. M., "Zero Time-Delay Optimal Cooperative Conflict Resolution Maneuvers", Proceeding World Congress on Aviation, Ukraine, December 2003.

11. Malaek, S.M., Parastari, J., "Thrust reverser modulation - a tool to command landing ground run", Aircraft Design Journal, 2001

12. Malaek, S.M., Soltan-Mohammed, B., "Mass distribution management & dynamic balancing of aircraft mass", Aircraft Design Journal, 2001

13. Malaek, S.M., Hodjat, K., Dorri, M "Rotary Cockpit compartment - design concept and control strategy, Aircraft Design Journal, 1999

14. Malaek, S. M., Moghis, G.,"Development of a precise Model to Predict the Take-off Performances of a Transport Airplane in Vicinity of Wind Shear and Microburst", Second National Conference on Aerospace Technology, Isfahan, Iran, Oct. 1998.

15. Malaek, S. M., Karbas-Forosha, H. ,"A New Strategy to Select Stability Augmentation System Based on Pilot Rating Function" , Second National Conference on Aerospace Technology, Isfahan, Iran, Oct. 1998

16. Malaek, S. M., Jalili, A., "valuation of Aircraft Power plant System in a Safe Landing in OEI condition", Second National Conference on Aerospace Technology, Isfahan, Iran, Oct. 1998

17. Roskam, J., Malaek, S.M.B., "Automated Aircraft Configuration Design and Analysis", SAE Paper 891072, SAE General Aviation Aircraft Meeting, Wichita, Kansas, 1989.

18. Roskam, J., Malaek, S.M.B., "A User Friendly Approach to the Airplane Preliminary Design" , ICAS Conference, Sweden, 1990

Patents

1. Automatic Shut-off & Ignition Systems

2.

3. Rotary Cockpit Compartments for Single Seat Aircrafts

Courses Taught 
Undergraduate

  Aircraft Design I

  Aircraft Design II

  Computer Aided Design & Modeling

  Organizational Ethics

  Engineering Systems Analysis & Design

Graduate

  Advanced Aircraft Design

  Advanced Flight Dynamics

  Advanced Topics in Performance

  Principles of Flight Tests

  Advanced Concepts in Aerospace Vehicle Design

  Engineering Systems Analysis

  Engineering Systems Design

Academic Experiences 

  Design Project & Technology Management 1991- present

  Airplane Configuration Design 1986-present

  Helicopter Configuration Modification 1994-1996

  RPV & RPV Launchers Design & Development 1992-1994

  Computer Aided Design (CAD) and Friendly Interfaces 1987-Present

  Large deformation & dynamic Finite Element Analysis of structures 1985- 1990

  Airplane Dynamics, Stability & Control 1986-present

Honors and Awards 

  Distinguished Prof. Of Aerospace Eng. Sharif University of Tech. 2004, 1994

  Ph.D. Degree with honors, 1989, University of Kansas, 1989

  Strobel Award for the Best Aerospace Graduate Student, University of Kansas,1987.

  Top-Ten Student Recognition Award, Sharif University of Tech. 1985.

Supervised Students 
Ph.D. Students

  J

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4615

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: malaek sharif.edu

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ekLwqtEAAAAJ


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!