مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Abbas Ebrahimi

Assistant Professor

Last updated: Thursday, January 4th, 2018

Research Interests and Activities 

  Wind Turbine Aerodynamics

  Unsteady Aerodynamics

  Experimental Aerodynamics

  Aeroelasticity

  Management of Aerospace Technology

Publications 
Journal Papers

1. A. Ebrahimi, M. Sekandari, "Transient response of the flexible blade of horizontal-axis wind turbines in wind gusts and rapid yaw changes", Energy, 145, 261-275, 2018 (free access: https://authors.elsevier.com/a/1WKjv1H~cz-z1q).

2. A. Ebrahimi, R. Mardani, "Tip-vortex noise reduction of a wind turbine using a winglet", Journal of Energy Engineering, 144(1), 2018.

3. A. Ebrahimi, M. Movahhedi, "Power improvement of NREL 5-MW wind turbine using multi-DBD plasma actuators", Energy Conversion and Management, 146, 96-106, 2017.

4. A. Ebrahimi, M. Zandsalimy, "Evaluation of FPGA hardware as a new approach for accelerating the numerical solution of CFD problems", IEEE Access, 5(1), 9717-9727, 2017.

5. M. Reshadi, M. H. Saidi, A. Ebrahimi, "Pure axial flow of viscoelastic fluids in rectangular microchannels under combined effects of electro-osmosis and hydrodynamics", Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 1-21, 2017.

6. A. Ebrahimi, "Atmospheric icing effects of S816 airfoil on a 600 kW wind turbine performance", Accepted for Publication in Scientia Iranica, Transaction B: Mechanical Engineering, 2017.

7. A. Ebrahimi, M. Zare Chavoshi, "Numerical investigation of back pressure and free-stream effects on a mixed compression inlet performance", Accepted for Publication in Scientia Iranica, Transaction B: Mechanical Engineering, 2017.

8. R. Kamyab Matin, H. Ghassemi, A. Ebrahimi, B. Ghasemi, "Experimental study of flow field on stepped airfoil at very low Reynolds number", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2016.

9. Z. Jahanbin, A. S. Ghafari, A. Ebrahimi, A. Meghdari, "Multi-Body simulation of a flapping-wing robot using an efficient dynamical model", Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Vol 38, 133-149, 2016.

10. A. Ebrahimi, M. Hajipour, H. Hasheminasab, "Experimental investigation on the aerodynamic performance of NLF-0414 iced-airfoil", Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol. 9, No. 2, 587-592, 2016.

11. Z. Jahanbin, A. S. Ghafari, A. Meghdari, A. Ebrahimi, "Dynamic analysis of a flapping robot employing bond graph apprach", Journal of Mechanical Enginnering, Tabriz University, 45, 2, 13-22, 2015 (In Persian).

12. S. Karimian, A. Ebrahimi, "Parametric study for kinematic optimization of flapping wing vehicle using a new aeroelastic model", Modares Mechanical Engineering, Vol.14, No. 9, pp. 73-80, 2014 (In Persian).

13. S. H. Pourtakdoust, S. Karimian, K. Mazaheri, A. Ebrahimi, "Experimental analysis of a flapping aeroelastic wing and derivation of genaralized curves", Journal of Aeronautical Engineering, ISSN: 17359449, Vol. 14, No. 1, pp. 13-25, Spring 2012 (In Persian).

14. A. Ebrahimi, K. Mazaheri, "Aerodynamic performance of the flapping wing", Book Chapter, Chap. 9, Applied Aerodynamics, InTech, ISBN 979-953-307-395-7, 2012.

15. K. Mazaheri, A. Ebrahimi, S. Karimian, "Performance analysis of a flapping-wing vehicle based on experimental aerodynamic data", Journal of Aerospace engineering, Vol. 25, No. 1, 2012.

16. K. Mazaheri, A. Ebrahimi, "Experimental investigation on aerodynamic performance of a flapping wing Vehicle in forward flight", Journal of Fluids and Structures, 27, 586-595, 2011.

17. K. Mazaheri, A. Ebrahimi, "Experimental investigation of the effect of chordwise flexibility on the aerodynamics of flapping wings in hovering flight", Journal of Fluids and Structures, 26, 544-558, 2010.

18. K. Mazaheri, A. Ebrahimi, "Experimental study on interaction of aerodynamics with flexible wings of flapping vehicles in hovering and cruise flight", Archive of Applied Mechanics, 80, 1255-1269, 2010.

19. K. Mazaheri, A. Ebrahimi, "Experimental investigation on effect of flapping frequency on aerodynamic forces of ornithopters", Journal of Applied and computional Sciences in Mechanics, Vol 21, No 1, 2010 (in Persian).

20. A. Ebrahimi, K. Mazaheri, S. Khatibirad, "Numerical solution of inviscid flow around 3D aerial vehicles", International Journal of Emerging Technologies and Applications in Engineering, Technology and Sciences (IJ-ETA-ETS), Vol. 2, No. 1, 25-33, 2009.

Conference Papers

1. S. M. Farahi, A. Ebrahimi, H. Kashi, V. Aghaei, "Aerospace technology position assessment in academic section, second run", The 3rd International Conference on Management of Technology, IRAMOT, Kish Island, December 2013.

2. Z. Jahanbin, A. S. Ghafari, A. Meghdari, A. Ebrahimi, "Dynamic analysis of flexible flapping mechanism using bond graph approach", The 21th Annual International Conference on Mechanical Enginnering, KNT University of Technology, May 2013.

3. Z. Jahanbin, A. S. Ghafari, A. Ebrahimi, A. Meghdari, "Dynamic performance investigation of a flapping mechanism with elastic beam using bond graph approach", The 12th Iranian Aerospace Society Conference (Aero2013), Amir Kabir University of Technology, February 2013.

Courses Taught 
Undergraduate

  Fluid Mechanics

  Aerodynamics I

  Aerodynamics II

  Introduction to Aerospace Engineering

  Introduction to the Ground Support Equipment (GSE) for Launch Vehicles

Graduate

  Wind Turbine Aerodynamics

  Viscous Fluid Flow

  Aerodynamic of Micro Air Vehicles (MAVs)

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4632

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: ebrahimi_a sharif.ir


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!