مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Nima Assadian

Associate Professor

PhD in Aerospace Engineering,
Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 2009.

MSc in Aerospace Engineering,
Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 2001.

BSc in Aerospace Engineering,
Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, 1999.

Last updated: Tuesday, December 3rd, 2019

Research Interests and Activities 

  Dynamics and Control of Aerospace Vehicles

  Spacecraft Trajectory Optimization

  Space Mission Analysis and Design

  Satellite System Design

  Optimal Control and Applied Optimization

Publications 
Journal Papers

1. Kasaeian, S.A., Ebrahimi, M., Assadian, N., “Closed-loop powered-coast-powered predictive guidance for spacecraft rendezvous with non-singular terminal sliding mode steering,” Acta Astronautica, Vol. 166, 2020, pp. 507-523.

2. Alandi Hallaj, M.A., Assadian, N., “Asteroid precision landing via probabilistic multiple-horizon multiple-model predictive control,” Acta Astronautica, Vol. 161, 2019, pp. 531-541.

3. Darabi, A., Assadian, N., “Coupled rotational and translational modeling of two satellites connected by a tether and their robust attitude control using optimal offset approach,” Advances in Space Research, Vol. 63, 2019, pp. 2455-2468.

4. Alandi Hallaj, M.A., Assadian, N., “Multiple-horizon multiple-model predictive control of electromagnetic tethered satellite system,” Acta Astronautica, Vol. 157, 2018, pp. 250-262.

5. Tavakoli, M.M., Assadian, N., “Actuator failure-tolerant control of an all-thruster satellite in coupled translational and rotational motion using neural networks,” International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, Vol. 32, 2018, pp. 1748-1763.

6. Shakouri, A., Assadian, N., “Fault detection and isolation of satellite gyroscopes using relative positions in formation flying,” Aerospace Science and Technology, Vol. 78, 2018, pp. 403-417.

7. Shakouri, A., Hazrati Azad, M., Assadian, N., “Orbit estimation using a horizon detector in the presence of uncertain celestial body rotation and geometry,” Acta Astronautica, Vol. 148, 2018, pp. 82-88.

8. Tavakoli, M.M., Assadian, N., “Predictive fault-tolerant control of an all-thruster satellite in 6-DOF motion via neural network model updating,” Advances in Space Research, Vol. 61, 2018, pp. 1588-1599.

9. Alandi Hallaj, M.A., Assadian, N., “Soft landing on an irregular shape asteroid using multiple-horizon multiple-model predictive control,” Acta Astronautica, Vol. 140, 2017, pp. 225-234.

10. Kasaeian, S.A., Assadian, N., Ebrahimi, M., “Sliding mode predictive guidance for terminal rendezvous in eccentric orbits,” Acta Astronautica, Vol. 140, 2017, pp. 142-155.

11. Shasti, B., Alasty, A., Assadian, N., “Robust distributed control of spacecraft formation flying with adaptive network topology,” Acta Astronautica, Vol. 136, 2017, pp. 281-296.

12. Alandi Hallaj, M.A., Assadian, N., "Sliding mode control of electromagnetic tethered satellite formation," Advances in Space Research, Vol. 58, No. 4, 2016, pp. 619-634.

13. Jafari Nadoushan, M., Assadian, N., "Chirikov diffusion in the sphere-ellipsoid binary asteroids," Nonlinear Dynamics, Vol. 85, No. 3, 2016, pp. 1837-1848.

14. Jafari Nadoushan, M., Assadian, N., "Geography of the rotational resonances and their stability in the ellipsoidal full two body problem," Icarus, 265, 2016, pp. 175-186.

15. Alandi Hallaj, M.A., Assadian, N., "Tethered satellite system control using electromagnetic forces and reaction wheels," Acta Astronautica, 117, 2015, pp. 390-401.

16. Razzaghi, P., Assadian, N., "Study of the triple-mass tethered satellite system under aerodynamic drag and J2 perturbations," Advances in Space Research, 56, 2015, pp. 2141-2150.

17. Jafari Nadoushan, M., Assadian, N., "Widespread chaos in rotation of the secondary asteroid in a binary system," Nonlinear Dynamics, 81 (4), 2015, pp. 2031-2042.

18. Darvish, K., Pourtakdoust, S.H., Assadian, N., "Linear and nonlinear control strategies for formation and station keeping of spacecrafts within the context of the three body problem," Aerospace Science and Technology, 42, 2015, pp. 12-24.

19. Jafari Nadoushan, M., Assadian, N., "Repeat ground track orbit design with desired revisit time and optimal tilt," Aerospace Science and Technology, 40, 2015, pp. 200-208.

20. Farahanifar, M., Assadian, N., "Integrated magnetometer-horizon sensor low-Earth orbit determination using UKF," Acta Astronautica, 106, 2015, pp. 13-23.

21. Tavakoli, M.M., Assadian, N., "Model predictive orbit control of a Low Earth Orbit satellite using Gausss variational equations," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 228 (13), 2014, pp. 2385-2398.

22. Ghorbani, M., Assadian, N., "Optimal station-keeping near Earth-Moon collinear libration points using continuous and impulsive maneuvers," Advances in Space Research, 52 (12), 2013, pp. 2067-2079.

23. Fakhri Noushabadi, M., Assadian, N., "Optimal apogee burn time for low thrust spinning satellite in low altitude," European Journal of Operational Research, 222 (2), 2012, pp. 386-391.

24. Abedini, M., Vatankhah, R., Assadian, N., "Stabilizing chaotic system on periodic orbits using multi-interval and modern optimal control strategies," Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 17 (10), 2012, pp. 3832-3842.

25. Assadian, N., Pourtakdoust, S. H., "Multiobjective genetic optimization of Earth-Moon trajectories in the restricted four-body problem," Advances in Space Research, 45 (3), 2010, pp. 398-409.

26. Assadian, N., Pourtakdoust, S. H., "On the quasi-equilibria of the BiElliptic four-body problem with non-coplanar motion of primaries," Acta Astronautica, 66 (1-2), 2010, pp. 45-58.

Courses Taught 
Undergraduate

  Introduction to Aerospace Engineering

  Orbital Mechanics

  Flight Dynamics

Graduate

  Optimal Control I

  Spacecraft Dynamics and Control

  Advanced Orbital Mechanics

  Satellite System Design

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4607

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: assadian sharif.edu

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=obI9N54AAAAJ


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!