مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Seyed Ali Hosseini Kordkheili

Associate Professor

Ph.D. in Mechanical Engineering,
School of Engineering and Design, Brunel University, London, UK, 2009.

Ph.D. in Aerospace Engineering,
Aerospace Engineering Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 2005.

MSc in Aerospace Engineering,
Mechanical Engineering Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 1999.

BSc in Aerospace Engineering,
Mechanical Engineering Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 1997.

Last updated: Monday, February 4th, 2019

Research Interests and Activities 

  Nonlinear Finite Element Method

  Fluid-Structure interaction

  Multiscale Modeling of Multi Phase Materials

  Fatigue Life Prediction of Nano Composite Laminates

  Nano-materials and their Applications in Aerospace Technology

  Structural Dynamic and Modal Analysis

  Passive and Active Noise Reduction in Structures

Publications 
Journal Papers

1. Momeni Massouleh S. H., Hosseini Kordkheili S. A., Mohammad Navazi H. and Bahai H. Combining Pole Placement and Online Empirical Mode Decomposition Methods to Adaptive Active Vibration Control of Structures, vibration and acoustics, 2019.

2. Soltani Z., Hosseini Kordkheili S.A. and Kress G., Experimental and numerical study of geometrically nonlinear behavior of corrugated laminated composite shells using a nonlinear layer-wise shell FE formulation, Engineering Structures, 2019.

3. Fakharian O., Salmani H. and Hosseini Kordkheili S. A., A lumped parameter model for exponentially tapered piezoelectric beam in transverse vibration, Journal of Mechanical Science and Technology, 2019.

4. HosseiniKordkheili S.A, Mousavi T., Bahai H., Nonlinear dynamic analysis of SWNTs conveying fluid using nonlocal continuum theory, Structural Engineering and Mechanics, 2018.

5. HosseiniKordkheili S.A, Soltani Z., A layerwise finite element for geometrically nonlinear analysis of composite shells, Composite Structures, 2018.

6. HosseiniKordkheili S.A, Experimental identification of closely spaced modes using NExT-ERA, Journal of Sound And Vibration, 2018.

7. HosseiniKordkheili S.A, A Fast Online Bandwidth Empirical Mode Decomposition Scheme for Avoidance from Mode Mixing Problem, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Me, 2017.

8. HosseiniKordkheili S.A, A Progressive Multi-Scale Fatigue  Model for Life Prediction of Laminated Composites, Journal of Composite Materials, 2017.

9. HosseiniKordkheili S.A, A continuum constitutive model for mechanical behavior of 5052 resin epoxy containing various percentages of MWCNTs, JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, 2016.

10. HosseiniKordkheili S.A, An exact analytical solution to exponentially tapered piezoelectric energy harvester, SHOCK AND VIBRATION, 2015.

11. HosseiniKordkheili S.A., Ashrafian M.M., Toozandehjani H.,A rate-dependent constitutive equation for 5052  aluminum diaphragms, Materials & Design, 2014.

12. HosseiniKordkheili S.A., Salmani H., Afshari S.S.G., A Stabilized Piezolaminated Nine-Nodded Shell Element Formulation for Analyzing of Smart Structures behaviour, Mechanics Of Advanced Materials And Structures, 2014.

13. HosseiniKordkheili S.A, Effective mechanical properties of unidirectional composites in presence of imperfect interface, ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS, 2014.

14. H. Veisi, Hosseini Kordkheili S.A., Toozandehjani H., Progressive bearing failure modeling of composites with double bolted joints at mesoscale level, Archive of Applied Mechanics, 2014.

15. Nobahari H., Hosseini Kordkheili S.A., Saray Gord Afshari S., Hardware in the Loop Optimization of an Active Vibration Controller in a Flexible Beam Structure Using Evolutionary Algorithms, Journal of Intelligent Material Systems and Structures,  2014.

16. Saray Gord Afshari S., Nobahari H., Hosseini Kordkheili S.A., Experimental Parametric Identification of a Flexible Beam Using Piezoelectric Sensors and Actuators, Shock and Vibration, 2014.

17. Hosseini Kordkheili S.A., Livani M.,Thermoelastic Creep Analysis of a Functionally Graded Various Thickness Rotating Disk with Temperature-Dependent Material Properties, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2013.

18. Hosseini Kordkheili S.A., Momeni Massoleh S.H., Khorasani R.,Clearance effects on dynamic behavior of a continuous mechanical system, 2013.

19. Hosseini Kordkheili S.A., Momeni Masouleh S.H., Application of Singular Value Decomposition in Component Mode Synthesis with Experimentally Approach in Plate, Journal of Solid and Fluid Mechanics,2013.

20. Hosseini Kordkheili S.A., Moshrefzadeh-Sany H., Mechanical Properties of Double-Layered Graphene Sheets, Computational Materials Science, 2013.

21. Hosseini Kordkheili S.A., Momeni Masouleh S.H., Kokabi  M.J., Bahai H., A Modal Coupling Procedure to Improve Residual Modal Effects Based on Experimentally-Generated Data, Journal of Sound and Vibration, 2012; 331: 66-80.

22. Hosseini Kordkheili S.A., Bahai H., Mirtaheri M., An updated Lagrangian finite element formulation for large displacement dynamic analysis of three-dimensional flexible riser structures, Ocean Engineering, 2011; 38: 793-803.

23. Abadyan M., Bagheri R., Kouchakzadeh M.A.,  Hosseini Kordkheili S.A., Exploring the tensile strain energy absorption of hybrid modified epoxies containing soft particles, Materials and Design, 2011; 32: 2900-2908.

24. Bahtui A., Alfano G., Bahai H., Hosseini Kordkheili S.A., On the multi-scale computation of un-bonded flexible risers, Engin-eering Structures, 2010; 32: 2287-2299.

25. Hosseini Kordkheili S.A., Bahai H., Non-linear finite element analysis of flexible risers in presence of buoyancy force and seabed interaction boundary condition, Archive of Applied Mechanics, 2008; 78: 765-774.

26. Hosseini Kordkheili S.A., Naghdabadi R., Thermoelastic Analysis of Functionally Graded Cylinders under Axial Loading, Journal of Thermal Stresses, 2008; 31: 1-17.

27. Hosseini Kordkheili S.A., R. Naghdabadi and M. Jabbarzadeh, A Geometrically Nonlinear Finite Element Formulation for Shells Using a Particular Linearization Method, Journal of Finite Element in Analysis and Design, 2008; 44: 123-130.

28. Hosseini Kordkheili S.A., Naghdabadi R., Geometrically Nonlinear Thermoelastic Analysis of Functionally Graded Shells Using Finite Element Method, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2007; 72: 964-986.

29. Hosseini Kordkheili S.A., Naghdabadi R., Thermoelastic Analysis of a Functionally Graded Rotating Disk, Journal of Composite Structures, 2007; 79: 508-516.

30. Naghdabadi R., Hosseini Kordkheili S.A., A Finite Element Formulation for Analysis of FG Plates and Shells, Archive of Applied Mechanics, 2005; 74: 375-386.

31. Naghdabadi R., Hosseini Kordkheili S.A., On Shear Locking in Large Deformation Analysis of Laminated Composite Shells, Journal of Aerospace Science and Technology, 2004; 1: 41-46.

Conference Papers

1. Hosseini Kordkheili S.A., Bahai, Nonlinear Dynamic Behaviour Of Flexible Risers, 8th. World Congress on Computational Mechanics (WCCM8), June 30 – July 5, 2008, Venice, Italy.

2. Hosseini Kordkheili S.A., Bahai, Nonlinear Dynamic Analysis of Flexible Riser Structures, OMAE2008, June 15-20, 2008, Estoril, Portugal.

3. Hosseini Kordkheili S.A., Bahai and Naghdabadi R., Large Displacement Dynamic Analysis of Three-Dimensional Annular Beam Structures, Aero2008, Feb. 19-21, 2008, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

4. Hosseini Kordkheili S.A., Bahai, Non-Linear Finite Element Analysis of Flexible Risers with a Touch down Boundary Condition, OMAE2007, June 10-15, 2007, San Diego ,California, USA.

5. Hosseini Kordkheili S.A., Bahai, Nonlinear Finite Element Modelling of Flexible Risers Using Pipe Elbow Element,CST2006, Sep. 12-15, 2006, Las Palmas, Spain.

6. Hosseini Kordkheili S.A., Bahai, A Finite Element Formulation for Analysis of Flexible Risers Structures, MAFELAP2006, June 13 - 16 June, 2006, London, UK.

7. Hosseini Kordkheili S.A., Naghdabadi R., A Finite Element Formulation for Geometrically Nonlinear Analysis of Functionally Graded Plates and Shells, ICRAMME 05, May 2005, Kuala Lumpur, Malaysia.

8. Hosseini Kordkheili S.A., Naghdabadi R., Jabbarzadeh M., A Modified Linearization Approach in Geometrically Nonlinear Finite Element Formulation, International Mechanical Engineering Conference, IMEC04-4063, Dec. 2004, Kuwait.

9. Hosseini Kordkheili S.A., Naghdabadi R., Effects of Varying Material Properties on Behavior of FG Structures, International Aerospace Engineering Conference, Feb. 2004, Isfahan-Iran.

10. Hosseini Kordkheili S.A., Naghdabadi R. and Yaghobi A., An Elasticity Solution for Stresses in FG Thick Wall Cylinders,International Mechanical Engineering Conference, May 2004, Tehran-Iran (In Persian).

11. Naghdabadi R., Hosseini Kordkheili S.A. and Salehi Y., Dynamic Analysis of Shells with Large Deformation Using Finite Element Method, International Mechanical Engineering Conference, May 2004,Tehran-Iran (In Persian).

12. Naghdabadi R., Hosseini Kordkheili S.A., A Finite Element Formulation Based on 3D Degenerated Shell Element for Analysis of FG Shells, International Conference on Civil Engineering, May 2003, Isfahan-Iran.

13. Naghdabadi R., Hosseini Kordkheili S.A., Thermoelasticity Solution of a FG Cylindrical Shell Based on the First Order Shear Deformation Theory, International Mechanical Engineering Conference, May 2003, Mashhad-Iran.

14. Naghdabadi R., Hosseini Kordkheili S.A., Solution of a FG Cylindrical Shell Based on the First Order Shear Deformation Theory, International Aerospace Engineering Conference, January 2003, Tehran-Iran.

15. Hosseini Kordkheili S.A., Hakimelahi B., An Analytical Solution for Composite Pressure Vessel with Metallic Liner,Aerospace Industries Organization Conference, Dec. 2002, Tehran -Iran (In Persian).

16. Arjangian M.R., Hosseini Kordkheili S.A. and H.R. Jahedmotlagh, Using Moving Boundary Method to Calculate Stress in Crack Tip, Aerospace Industries Organization Conference, Dec. 2002, Tehran -Iran (In Persian).

17. Hosseini Kordkheili S.A., Haddadpour H., Proposal a Suitable Procedure to Balance High-Speed Rotating Liquid Missile’s Turbo Pump, Aerospace Industries Organization Conference, Dec. 2002, Tehran -Iran (In Persian).

18. Naghdabadi R., Hosseini Kordkheili S.A., On Shear Locking in Large Deformation Analysis of Laminated Composite Shells,International Aerospace Engineering Conference, Dec. 2000, Tehran-Iran.

19. Naghdabadi R., Hosseini Kordkheili S.A., Large Deformation Analysis of Composite Shells Using Finite Element Method,International Mechanical Engineering Conference, May 2000,Tehran -Iran (In Persian).

Courses Taught 
Undergraduate

  Statics

  Strength of Materials

  Aerospace Structures Design

  Composite Materials

Graduate

  Advanced Mathematics I

  Continuum Mechanics

  Finite Element I

  Finite Element II

  Space structures; Design and Materials

  Advanced Composite Materials

Honors and Awards 

  Distinguished Ph.D. Graduation Award, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

  EPSRC Postdoctoral Fellowship, 2005-2008

  2013 Distinguished Researcher Award, Sharif University of Technology

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4609

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: ali.hosseini sharif.edu

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=X-lJOaYAAAAJ


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!