مشاهده منو
Login Department Home Page

Dr. Ali Abedian

Associate Professor

Ph.D. in Mechanics of Composite Materials,
Department of Mechanical Engineering, University of Saskatchewan, Canada, 1998.
MSc in Stress Analysis of Composite Materials,
Department of Production Technology, Massey University, New-Zealand, 1992.
BSc in Solid Mechanics,
Department of Mechanical Engineering, University of Science & Technology, Iran, 1989.

Last updated: Wednesday, February 15th, 2017

Research Interests and Activities 

  Creep Analysis of Metal Matrix Composites

  Stress Analysis of Free Surface Damage of Unidirectional Composites

  Application of Genetic Algorithms (GAs) to the Optimum Design of Laminated Composites

  Stress Analysis of Delamination Phenomena in Laminated Composites

  FEM Analysis of Super Plasticity in Composites

  FEM Analysis of Contact Problems

  Optimum Material Selection

  Nano Technology

Publications 
Journal Papers

1. Abedian, A., Szyszkowski, W., "Influence of the free surface on the thermal stresses in unidirectional composites", Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 28 A(6), 1997.

2. Abedian, A., Szyszkowski, W., Yannacopoulos, S., "Residual thermal stresses in metallic and inter metallic matrix composites after cooling from processing temperature", Composites Technology & Research, Vol. 2, No. 3, 1998.

3. Abedian, A., Szyszkowski, W., Yannacopoulos, S., "Effects of surface geometry of composites on thermal stress distribution: a numerical study", Composites Science and Technology, Vol. 59, 1999.

4. Abedian, A., Yannacopoulos, S., Szyszkowski, W., "Effects of free surface geometry on damage initiation in unidirectional composites due to temperature cycling: an Experimental investigation", Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 39, No. 1, 2000.

5. Abedian, A., Szyszkowski, W., Yannacopoulos, S., "Analysis of creep effects on the residual stress in SCS-6/Ti-6Al-4V composites using FEM", Thermal Stresses, Vol. 24, 2001.

Conference Papers

1. Abedian, A. and Szyszkowski, W., 1995, Numerical study of thermal stress concentration on the free surface of unidirectional composites Proceedings of the Third Annual ISME Conference, Edited by Safar-Aval, M., p. 633-647.

2. Abedian, A., Szyszkowski, W., and Yannacopoulos, S., 1997, Numerical analysis of process-induced thermal residual stresses in metallic matrix composites Thermal Stresses "97, The Second International Symposium on Thermal Stresses and Related Topics R.I.F., Rochester, New York, p. 107-115.

3. Abedian, A., Mondali, M., "Creep Analysis of MMC Composites Using FEM", Proceeding of the 10th International Conference of the Iranian Society of Mechanical Engineers, Vol. 4, pp. 2294-2304, May 25-27, 2002.

4. Abedian, A., Mondali, M., Saffari, P., "Effects of the Geometric Parameters on the Creep Behavior of MMC Composites", Proceeding of the 4th International Conference of the Iranian Aerospace Society, 2003.

5. Abedian, A., Rashidi-M, A.R., "Effect of the IN-Phase and Out-of-Phase Thermo-Mechanical Loads on the Free Surface Covering of Unidirectional Composites", Proceeding of the 4th International Conference of the Iranian Aerospace Society, 2003.

6. Abedian, A., Rashidi-M, A.R., "New Procedure for the Surface Covering of Unidirectional Composites", Proceeding of the 11th Annual Conference (International) of the Iranian Society of Mechanical Engineers, Vol. 3, pp. 1287-1294, May 13-15, 2003.

7. Abedian, A., Yavaripur, H.R., Mondali, M., "A New Method for Study State Creep Analysis of MMC Composites", Proceeding of the 11th Annual Conference (International) of the Iranian Society of Mechanical Engineers, Vol. 3, pp. 1295-1305, May 13-15, 2003.

8. Abedian, A., Ghiasi, H.M., Dehghan-M, B., "Application of Genetic algorithms (GAs) to the Design of Laminated Composites", Proceeding of the 11th Annual Conference (International) of the Iranian Society of Mechanical Engineers, Vol. 6, pp. 402-409, May 13-15, 2003.

9. Abedian, A., Ghiasi, H.M., Dehghan-M, B., "Influence of External Penalty Functions in Optimization of Stiffened Composite Panels Using Genetic Algorithm", Proceeding of the 5th International Conference of the Iranian Aerospace Society, in press, 2004.

10. Abedian, A., Naderi, D., Faghidian, A., "A New Procedure for FEM Modeling of Contacting Bodies", Proceeding of the 5th International Conference of the Iranian Aerospace Society, in press, 2004.

Courses Taught 
Undergraduate

  Design of Airframe Structures

  Analysis of Airframe Structures

  Introductory FEM

  Mechanics of Materials I

  Mechanical Vibrations

  Mechanics of Composite Materials (Introductory)

Graduate

  Finite Element Method (I)

  Continum Mechanics

  Advance Mechanics of Composite Materials

  Visco-Elasticity

Contact 

Phone: (+98) 21 6616 4647

Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: abedian sharif.edu

Homepage: http://sina.sharif.edu/~abedian


سامانه ورود دانشجویان، اساتید و کارکنان
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
ورود به سامانه
كلمه عبور را فراموش كرده‌ام!
عضو سايت نيستم و نام كاربري و رمز عبور ندارم!!
عضو سايت شده‌ام، اما لينك فعال‌سازي را دريافت نكرده‌ام!!!