رياضيات مهندسي پيشرفته

نيم‌سال دوم 87-86

 

فهرست مطالب

1- جبرخطي و فضاي برداري

2- فضاي توابع

3- معادلات ديفرانسيل با شرايط سرحدي

4- معادلات با مشتقات جزئي

5- حساب تغييرات

 

مراجع اصلي درس

1- F. B. Hildebrand, "Methods of Applied Mathematics", Prentice-Hall, 1968.

2- S. J. Farlow, "Partial Differential Equations", 1982.

  

نحوه ارزيابي دانشجويان

تمرين‌هاي هفتگي

4 نمره از 20

 

پروژه پاياني درس

3 نمره از 20

به‌علاوه حداكثر يك نمره تشويقي براي پروژه‌هاي شاخص

امتحان ميان‌ترم

5 نمره از 20

 

امتحان پايان ترم

8 نمره از 20

 

 

نمرات نيم‌سال دوم 87-86

براي مشاهده نمرات (اينجا) كليك كنيد.