پروژه های درس (معرفی کامل)

پروژه های درس (معرفی کامل)

در این قسمت پروژه های درس به صورت کامل (به همراه لینک فیلم ها و مقالات) معرفی خواهند شد. از نام لاتین پروژه ها برای جستجوی اینترنتی (آشنا شدن با فضای پروژه) استفاده کنید. هم چنین فیلم های مربوط به هر پروژه با نام همان پروژه در سایت آپارات به آدرس زیر قرار گرفته اند : http://www.aparat.com/fluidmechanic

ادامه مطلب
پروژه‌های پیشنهادی درس

پروژه‌های پیشنهادی درس

پروژه‌های این ترم: 1-توربین بادی عمود محور 2-جذب انرژی امواج دریا 3-ربات زیرآبی کوچک 4- پمپ قوچ آبی

ادامه مطلب