گروه 9

گروه 9

اعضای گروه:

1- حسین زمانی، 2- مهدی رجایی اصل، 3- امیر ملک تبریزی و 4-محسن وثاقتی

پروژه پیشنهادی:

طراحی و ساخت بالن

مسئول گروه:

حسین زمانی

دیدگاه های بازدیدکنندگان

    نظری ثبت نشده است.

دیدگاه شما