گروه 8

گروه 8

اعضای گروه:

1- فرخنده روح ا... نژاد، 2- مرضیه آقایی، 3- شیوا خوشنام و 4-ملیحه ایمانی مقدم

پروژه پیشنهادی:

اعلام نشده است

مسئول گروه:

معرفی نشده است

دیدگاه های بازدیدکنندگان

    نظری ثبت نشده است.

دیدگاه شما