زمان کلاسشنبه ها، 18:30 – 16:30
مشاوره و رفع اشکال: شنبه ها، 16:30 – 15، اتاق 308 سایر اوقات از طریق ایمیل یا تماس با دفتر، داخلی 6039

هدف درس


آشنایی دانشجویان با زمینه های مهندسی هوافضا، مهارت های طراحی و مهندسی. همچنین دانشجویان ضمن آشنایی با سامانه ها و زیرسامانه های هوافضایی، درک فیزیکی از چگونگی پرواز در جو و خارج از آن را پیدا خواهند کرد.

دستیار آموزشی درس

آقای مهندس خاراباف: (kharabaf.abbas@gmail.com)
کلاس حل تمرین مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا
هر هفته چهارشنبه ساعت 11 تا 12 از 30 بهمن 1392

سمینارهای پیشنهادی

سمینارهای پیشنهادی

عناوین پيشنهادي سمينارهاي درس مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا

ادامه مطلب
فعالیت‌های جانبی

فعالیت‌های جانبی

فعالیت‌های جانبی درس مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا

ادامه مطلب
پروژه‌ها

پروژه‌ها

پروژه‌های پیشنهادی برای درس مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا

ادامه مطلب
ارزیابی

ارزیابی

نحوه ارزیابی و نمره‌دهی درس مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا

ادامه مطلب