بازدید از شرکت هوافضای درنا

بازدید از شرکت هوافضای درنا

روز شنبه 6 اردیبهشت 1393، دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی هوافضا، از شرکت هوافضای درنا بازدید کرده و با بخش های مختلف آن از نزدیک آشنا شدند.

ادامه مطلب
آخرین وضعیت گروه‌های دانشجویی

آخرین وضعیت گروه‌های دانشجویی

آخرین وضعیت اعضای گروه‌ها، ناظرین گروه‌ها، وضعیت صورتجلسه‌ها و پروپوزال گروه‌ها، موضوع پروژه پیشنهادی گروه‌ها و پیشنهادات دستیار آموزشی

ادامه مطلب
چگونه سمینار خود را ارائه دهیم؟

چگونه سمینار خود را ارائه دهیم؟

دستورالعمل نحوه تهیه و ارائه سمینارهای دانشجویی

ادامه مطلب
چگونه پروپوزال تهیه کنیم؟

چگونه پروپوزال تهیه کنیم؟

در یک پروپوزال درباره چرایی (علت نیاز) و ارزش پروژه همراه با مشخصات فنی آن پروژه برای ارائه به یک مشتری مانند سازمان/شرکت/ بخش دولتی/ دانشگاه یا هر نهاد دیگر بحث می‌شود.

ادامه مطلب