تاریخ ارائه سمینارهای دانشجویی

تاریخ ارائه سمینارهای دانشجویی

دانشجویان باید سمینارهای های خود را در تاریخ‌های 31 اردیبهشت، 3 خرداد، 7 خرداد و 10 خرداد 1393 ارائه کنند.

ادامه مطلب
سمینارهای پیشنهادی

سمینارهای پیشنهادی

عناوین پيشنهادي سمينارهاي درس مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا

ادامه مطلب