گروه 11

گروه 11

1- حسن تیموری، 2- محمود محمدی، 3-امیر جهان‌بخش و 4- فرزاد احبابی بابانظر، ٥-اشكان عيسوند

ادامه مطلب
گروه 10

گروه 10

1- محمدرضا بیانلو/ سایر اعضای این گروه از کلاس دکتر فتحی هستند

ادامه مطلب
گروه 9

گروه 9

1- حسین زمانی، 2- مهدی رجایی اصل، 3- امیر ملک تبریزی و 4-محسن وثاقتی

ادامه مطلب
گروه 8

گروه 8

1- فرخنده روح ا... نژاد، 2- مرضیه آقایی، 3- شیوا خوشنام و 4-ملیحه ایمانی مقدم

ادامه مطلب