کلاس حل تمرین

کلاس حل تمرین

کلاس حل تمرین مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا هر هفته چهارشنبه ساعت 11 تا 12.

ادامه مطلب
مقدمه ای بر مهندسی هوافضا نیمسال دوم 93-1392

مقدمه ای بر مهندسی هوافضا نیمسال دوم 93-1392

عنوان: مقدمه ای بر مهندسی هوافضا
هدف درس: آشنایی دانشجویان با زمینه¬های مهندسی هوافضا، مهارت¬های طراحی و مهندسی است. همچنین دانشجویان ضمن آشنایی با سامانه¬ها و زیرسامانه¬های هوافضایی، درک فیزیکی از چگونگی پرواز در جو و خارج از آن را پیدا خواهند کرد.

ادامه مطلب