زمان کلاسشنبه ها، 18:30 – 16:30
مشاوره و رفع اشکال: شنبه ها، 16:30 – 15، اتاق 308 سایر اوقات از طریق ایمیل یا تماس با دفتر، داخلی 6039

هدف درس


آشنایی دانشجویان با زمینه های مهندسی هوافضا، مهارت های طراحی و مهندسی. همچنین دانشجویان ضمن آشنایی با سامانه ها و زیرسامانه های هوافضایی، درک فیزیکی از چگونگی پرواز در جو و خارج از آن را پیدا خواهند کرد.

دستیار آموزشی درس

آقای مهندس خاراباف: (kharabaf.abbas@gmail.com)
کلاس حل تمرین مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا
هر هفته چهارشنبه ساعت 11 تا 12 از 30 بهمن 1392

آخرین وضعیت گروه‌های دانشجویی

آخرین وضعیت گروه‌های دانشجویی

آخرین وضعیت اعضای گروه‌ها، ناظرین گروه‌ها، وضعیت صورتجلسه‌ها و پروپوزال گروه‌ها، موضوع پروژه پیشنهادی گروه‌ها و پیشنهادات دستیار آموزشی

ادامه مطلب
چگونه سمینار خود را ارائه دهیم؟

چگونه سمینار خود را ارائه دهیم؟

دستورالعمل نحوه تهیه و ارائه سمینارهای دانشجویی

ادامه مطلب
چگونه پروپوزال تهیه کنیم؟

چگونه پروپوزال تهیه کنیم؟

در یک پروپوزال درباره چرایی (علت نیاز) و ارزش پروژه همراه با مشخصات فنی آن پروژه برای ارائه به یک مشتری مانند سازمان/شرکت/ بخش دولتی/ دانشگاه یا هر نهاد دیگر بحث می‌شود.

ادامه مطلب
گروه‌های دانشجویی چه وظایفی دارند؟

گروه‌های دانشجویی چه وظایفی دارند؟

برای دانشجویان در گروه‌های دانشجویی درس مقدمه‌ای بر مهندسی هوافضا وظایفی تعریف شده است که ارزیابی این درس نیز برمبنای همین وظایف صورت خواهد گرفت.

ادامه مطلب