Subscribe: AE

آگهی دعوت به همکاری هیئت علمی در تخصص کنترل از زیر مجموعه دینامیک پرواز
دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد جهت تکمیل کادر هیئت علمی خود در تخصص کنترل از زیر مجموعه دینامیک پرواز، از اعضائ هیئت علمی دارای سوابق آموزشی و پژوهشی برجسته و همچنین دارندگان مدرک دکتری با شرایط بسیار ویژه دعوت به همکاری نماید. متقاضیان باید دارای سوابق درخشان در حوزه آموزش، پژوهش و صنعت بوده و دارای توانمندی جدی در حوزه امور توسعه‌ای و ارتباط با صنعت باشند.
در این راستا از دارندگان مدرک دکتری در تخصص کنترل که علاقه‌مند به همکاری با گروه دینامیک پرواز هستند، دعوت می‌شود رزومه خود را حد اکثر تا 15/02/1398 جهت بررسی اولیه به آدرس زیر ارسال کنند
ali.hosseini@sharif.edu
شرایط عمومی
• داشتن مدرک دکتری در زمینه دینامیک پرواز یا کنترل
• ترجیحاً داشتن سوابق و تجربه آموزش و پژوهش دانشگاهی
• توانمندی در فعالیت‌های اجرایی و ارتباط با صنعت
شرایط اختصاصی
• احاطه به مباحث تئوری کنترل و تسلط کافی به مباحث دینامیک پرواز
• توانمندی ارائه دروس اویونیک، هدایت و ناوبری، طراحی سیستم‌های کنترلی و سایر دروس تخصصی از تئوری کنترل در صورت نیاز
• توانایی توسعه آزمایشگاه‌‌های تخصصی در زمینه هدایت و کنترل وسایل پرنده و سامانه‌های کنترل زمینی
• توانایی همکاری با سایر گروه‌های آموزشی دانشکده هوافضا در زمینه طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترلی
کارگروه جذب دانشکده مهندسی هوافضا

© 2020 Department of Aerospace Engineering,
Sharif University of Technology, Azadi Street, Tehran, Iran.
Zip Code: 1458889694 | Phone: +98-21-66164601,2 | Fax: +98-21-66022731
Design byTarahan Novin .